Kalenteri | Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö | Lapsi- ja pyhäkoulutyö | Diakoniatyö | Musiikkityö | Lähetystyö | Rippikoulutyö
Avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaaminen | Hautaan siunaaminen | Kastetoimitus | Miestenpiiri | Miestenpiirin kummilapsityö

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Jeesus (Matt. 28:18-20


Onnea perheenlisäyksen johdosta!

Lapsen ensimmäinen juhla on kaste. Suositus on, että se toimitetaan kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Hyvällä syyllä kastetta voidaan lykätä vielä muutamalla viikolla, mutta on syytä muistaa, että lapsi kasvaa vauhdilla ja sylikummille voi tulla hikiset oltavat kuusikiloisen piltin kanssa! Kaste voi olla kirkossa, muissa seurakunnan tiloissa, kotona, isovanhempien luona tai muussa vanhempien sopivaksi katsomassa paikassa. Kasteen ajasta, paikasta ja toimittavasta papista sovitaan kirkkoherranvirastossa. Pappi haluaa tavata perhettä ennen kastejuhlaa ja keskustella siihen liittyvistä asioista: kasteen merkityksestä, kummeista, virsistä jne.

Tarvittavat paperit
  • "Lapsen tietojen ilmoittaminen" -lomake on tullut teille postissa ehkä jo ennen kuin äiti ja vauva sairaalasta. Vanhemmat täyttävät (selvästi tekstaten!) lapsen nimitiedot. Huomatkaa, että molempien vanhempien on allekirjoitettava lomake

  • "Isyyden tunnustus" tarvitaan, mikäli ette ole avioliitossa ja haluatte, että lapsi kastetaan isän sukunimelle. Tämä edellyttää käyntiä sosiaalitoimistossa lastenvalvojan puheilla.

  • "Sopimus lapsen uskontokunnasta": lapsi seuraa uskontokunnassa äitiä. Mikäli äiti ei ole ev.-lut. kirkon jäsen, mutta lapsi halutaan siihen kastaa, voidaan kirjallisesti sopia, että lapsi seuraakin isää. Sopimuskaavakkeen saa kirkkoherranvirastosta. Jotta lapsi voidaan kastaa, on toisen vanhemmista kuuluttava kirkkoon, sillä lapsi ei voi siihen yksin liittyä.

Muistathan pyytää lapsellesi kummit!

Lapsella on oltava vähintään kaksi evankelisluterilaiseen kirkkoon tai muuhun luterilaisen kirkon kasteen tunnustavaan kirkkoon kuuluvaa konfirmoitua kummia. Konfirmoimaton tai kirkkoon tyystin kuulumaton ei voi olla kummina. Kummeista merkitään lapsen rekisteröintilomakkeeseen sukunimi, kaikki etunimet, sosiaaliturvatunnus ja kotiseurakunta. Selvitä nämä tiedot kummeista jo pyytäessäsi heitä kummiksi.

Kasteeseen liittyy aina myös opetus.

Lasta kastettaessa vanhemmat ja kummit sitoutuvat yhdessä seurakunnan kanssa huolehtimaan hänen kristillisestä kasvatuksestaan. Kasvaessaan lapsen tulee saada oppia kasteensa merkityksen ja sen uskon, johon hänet on kastettu. Saat suorittaa kasvatustehtävääsi Jeesuksen armoon turvautuen. Vanhempien elämäntapaa seuratessaan lapsikin, oppii luottamaan Jumalan armoon.

Seurakunta tukee sinua kasvatustyössäsi. Sen vuoden syksynä, kun lapsesi täyttää kolme vuotta, voit ilmoittaan hänet mukaan seurakunnan päiväkerhoon. Siellä opitaan tuntemaan Jumalaa ja Jeesusta. Lapsen vähän vartuttua voit myös tilata kotiisi matkalaukkupyhäkoulun.