Kirkoherranvirasto | Hallinto | Kokouspöytäkirjat | Haudanhoitoasiat

Joka haluaa vaikuttaa seurakunnassa tehtäviin päätöksiin voi ottaa yhteyttä kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäseniin. Myös jokaisella seurakuntalaisella on oikeus tarpeen vaatiessa tuoda asioita kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Näissä tapauksissa asia tulisi olla annettuna kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta. Toinen vaihtoehto vaikuttamiseen on kirkkovaltuuston vaalien yhteydessä joko äänestämällä tai asettumalla ehdokkaaksi.

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja ja ovat luettavissa näillä sivuilla.

KIRKKOVALTUUSTO
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Sysmän seurakunnan kirkkovaltuustossa on 15 valtuutettua. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi pidettävillä seurakuntavaaleilla. Seuraavat vaalit ovat vuoden 2018 lopussa. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia kaikki 16 v. täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Ehdokkaita voivat asettaa valitsijayhdistykset. Kymmenen äänioikeutettua seurakunnan jäsentä voivat muodostaa valitsijayhdistyksen. Tärkeimpiä asioita valtuustolla on seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja uusista viroista päättäminen sekä seurakunnan omaisuuden hoitamisesta huolehtiminen.

KIRKKOVALTUUSTO 2015-2018
  

Lauri Kirves, puheenjohtaja

Jarmo Heinonen

Ritva Heinonen

Eeva Hirvikoski

Kaija Honkanen

Hannu Hyttinen

Riitta Jutila   

Päivi Kantonen

 Vieno Nieminen

Eija Nurminen

Hannu Outinen

Eetu Rajavuori

Kaija Suojoki

Anneli Ukkonen, varapuheenjohtaja

Pertti Virolainen


 

KIRKKONEUVOSTO
Kirkkoneuvosto on seurakunnan ylin toimeenpaneva elin. Kaikki kirkkovaltuustolle tulevat asiat täytyy valmistella ensin kirkkoneuvostossa. Kokouksia on noin 5-7 kertaa vuodessa. Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet neuvostoon. Neuvostoon kuuluu yhteensä seitsemän jäsentä ja sen puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa on kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla.

KIRKKONEUVOSTO 2015-2016

Jeremias Sankari, puheenjohtaja
Jarmo Heinonen
Ritva Heinonen
Kaija Honkanen
Riitta Jutila 
Eija Nurminen, varapuheenjohtaja
Eetu Rajavuori