Kalenteri | Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö | Lapsi- ja pyhäkoulutyö | Diakoniatyö | Musiikkityö | Lähetystyö | Rippikoulutyö
Avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaaminen | Hautaan siunaaminen | Kastetoimitus | Miestenpiiri | Miestenpiirin kummilapsityö
Avioliittoaikeita? Te olette rohkeita ihmisiä onneksi olkoon!

Häiden suunnittelu ja järjestäminen on iso urakka, vaikka varsinainen "parisuhdetyö" alkaakin vasta häiden jälkeen. Teillä on oikeus oman näköisiinne häihin. Suuri, ikimuistoinen sukujuhla tai pieni, kodikas vihkitilaisuus vain lähimpien todistaessa tai jotain siltä väliltä ? kaikki ovat yhtä päteviä.

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen

Vihkimisen kirkossa edellyttää, että ainakin toinen puolisoista on rippikoulun käynyt, konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen, ja toisenkin on oltava jonkin kristillisen kirkon jäsen, Suomessa tai ulkomailla. Jos vihittävistä ei toinen tai kumpikaan kuulu kirkkoon, kirkollista vihkimistä ei voida toimittaa. (ks. Avioliiton kirkollinen siunaus.)

Avioliittoon vihkiminen voi tapahtua kirkossa, seurakunnan muissa tiloissa tai vaikka kotipihassa tai muussa sopivaksi katsotussa paikassa. Seurakunnan tiloja voi seuraavaksi vuodeksi varata syyskuun alusta lähtien kirkkoherranvirastosta. Kesähäiden osalta papiston työtilanne ratkeaa huhtikuun alkuun mennessä.

Kirkkoherranvirastosta on haettava myös "kuulutukset" eli suoritettava avioliiton esteiden tutkinta. Todistuksen suoritetusta tutkinnasta saa seitsemän (7) täyden vuorokauden kuluttua ja se on voimassa neljä kuukautta.

Vihkiharjoitus

Pappiin kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin. Ennen vihkimistä käydään papin kanssa läpi koko toimitus kaikkine yksityiskohtineen mm. valitaan siihen virret ym. Usein vihkiminen sisältää paljon yksityiskohtia ja on syytä järjestää vihkiharjoitus, jossa vihkiparin lisäksi ovat mahdollisuuksiensa mukaan läsnä kaikki, joilla on jokin tehtävä vihkitoimituksessa: bestman, kaaso, morsiusneidot, morsiamen isä (jos hän saattaa morsiamen alttarille). Vihkiharjoituksen tarkoitus on antaa kaikille selkeä kuva siitä, miten toimitus etenee. Teidän ei kuitenkaan tarvitse muistaa ulkoa toimituksen kulkua, se on papin vastuulla! Teidän on muistettava vain yksi sana: "Tahdon". Jos sekin jännityksessä unohtuu, pappi kyllä muistuttaa siitä, kun hetki koittaa.

Kuvaus ja videointi

Mukavat muistot tilaisuudesta jää kuvien kautta. Sekä video- että valokuvaaminen on sallittu eri puolilta kirkkoa, mutta alttaritila on tarkoitettu vain papille. Varsinkin videokuvauksen yhteydessä kannattaa muiden kuvaajien välttää liiallista kulkemista ? askelten äänet eivät lisää toimituksen antia.

Musiikki luo juhlaa

Musiikki on tärkeä elementti vihkijäistilaisuudessa. Kanttori on seurakunnan ammatti muusikko. Häneen voi ottaa yhteyttä häämarsseja ja muuta sopivaa musiikkia haettaessa. Kaiken häämusiikin ei tarvitse olla hengellistä, mutta kaikki musiikki ei tietenkään sovi kirkkoon eikä kirkolliseen vihkimiseen, joka on myös jumalanpalvelus. Jos olette hiukankin epävarmoja valitsemanne musiikin sopivuuden suhteen, varmistakaa asia kanttorilta.

Vihkiraamattu

Vihkimisen yhteydessä saatte seurakunnaltanne Vihkiraamatun. Se on tarkoitettu käytössä kulumaan, ei kirjahyllyn koristeena pölyttymään! Se on teidän merikorttinne elämän merellä. Siihen on merkitty turvallinen reitti Kotiin. Avioliitossa tai elämässä muutenkin voi myrsky yllättää. Avatkaa silloin Vihkiraamattunne ja lukekaa Markuksen evankeliumin 4. luvun jakeet 36-41. Kun Jeesus on mukana avioliiton purressa, ei ole hätää! Sellaista myrskyä ei olekaan, mitä hän ei hallitsisi! Rukous, raamatunluku ja seurakuntayhteys vahvistavat teitä kristillisessä elämässänne myös avioliitossa.

Avioliiton kirkollinen siunaus

Siviilivihkiminen on täysin pätevä, niin ihmisten kuin Jumalankin edessä. Jos kirkollinen vihkiminen ei teidän kohdallanne onnistu, mutta haluaisitte kuitenkin kristillisen siunauksen liitollenne, voidaan siviilivihkimisen jälkeen järjestää "avioliiton kirkollinen siunaus". Siunaus on toimituksena aivan yhtä juhlallinen, kuin avioliittoon vihkiminen.

Avioliiton kirkollinen siunaus ei ole pelkkä muodollinen toimitus. Se on todellinen Jumalan siunaus, joka merkitsee sitä, että kutsutte Jeesuksen mukaan yhteiseen liittoonne, annatte hänelle oikeuden johdattaa teitä elämässänne yhteisessä avioliitossanne. Vapahtajan siunaus on parasta, mitä teidän avioliitollenne voi tapahtua!

Onnea ja Siunausta yhteiselle elämällenne!